Alltid saknad

Vi tänker med stor saknad på vår älskade Mattias som lämnade oss 27/12 2010. Vi känner stor tacksamhet över allt han lämnade kvar. Hans oavslutade avhandling om Sven Lidman finns nu på Pingstarkivet och boken om Einar Ekberg har kommit ut i ny upplaga på Artos förlag.

1 comment to Alltid saknad

  • Inger Carlonberg

    Kära släkt och vänner till Mattias
    Jag sitter just nu och förbereder presentationen av sånger jag ska vara med och framföra i morgon på en cafespelning i Immanuelsskyrkan i Örebro. En av sångerna vi ska sjunga är Mattias text “När dagen börjar ljusna”. Jag visste inte så mycket om Mattias mer än att jag älskar sången och den har varit en stadig glädjekälla i program vi gjort. Jag läser och bekantar mig med Mattias liv och läser några av blogginläggen. Det berikar, fyller mig både med sorg över det faktum att han inte fick mer tid men med djup respekt över det han fick förmedla. Och en förvissning att en dag ska vi få mötas och stämma in i “i din närhet finns friheten för mig.” Det är underbar text.
    Tack för att bloggen fått vara ett kvar.