Alltid saknad

Vi tänker med stor saknad på vår älskade Mattias som lämnade oss 27/12 2010. Vi känner stor tacksamhet över allt han lämnade kvar. Hans oavslutade avhandling om Sven Lidman finns nu på Pingstarkivet och boken om Einar Ekberg har kommit ut i ny upplaga på Artos förlag.