Svar till Hans Filipsson

Hans Filipsson har gjort några kommentarer om min intervju med David Lega för en tid sedan. Eftersom Dagen har hunnit stänga kommentarsmöjligheten på den artikeln vill jag kort bemöta Hans här:

1. Din komplettering här är viktig, och jag håller naturligtvis med om att den dominerande formen av otillgänglighet är den totala bristen på . . . → Read More: Svar till Hans Filipsson